با سلام خدمت شما دوستان عزيزم و آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما در اين ماه عزيز. با ياری خدا و مساعدت شما عزيزان بالاخره مشکل وب برطرف شد و تونستم که دوباره به جمع شما برگردم. از همه شما متشکرم. و برايتان آرزوی سلامتی و موفقيت دارم. قربان همه شما : الهام.

 

برگ در زير قدم های خزان می ناليد

باد در گوش درختان زمان می پيچيد

باغ شب طوفانی

عابدی زير درخت

                                        صحبت از سستی ايمان می کرد

کودکی بر لب رود

                                       سخن از مستی باران می گفت

آن رسول گل سرخ

آن پيام آور عشق

شاخه ای از بدن ياس جدا کرد ونوشت:

رود بد کيش نيابد ره دريای بهشت

عابد از مرگ گريخت

کودک از عشق به دريا نگريست

آسمان سخت گريست

بادها خنديدند

شاخه ها رقصيدند

                                  ريشه ها لرزيدند 

شاعری زير نگاه گل ياس

قلمش بی احساس

مادری بی خبر از ذهن وجود

کودکش گمشده آبی رود

آسمان می غريد

ابر بی وقفه به شب می باريد

شب به ناقوس درختان کهن می تابيد.