سلام دوست خوبم. پيش از هر چيزی اين مصيبت بزرگ رو به همه شما تسليت می گم.و از خدا می خوام که به هم وطنان عزيزمون صبر عنايت کنه.

دوستان يکسال از با هم بودن ما گذشت.(۸/۱۰/۸۲) حوادث مختلفی رو در اين راه پشت سر گذاشتم. و در مراحل مختلف دلگرم به وجود سراسر محبتت شما بودم. از تمامی شما متشکرم. اميدوارم که بتونم روزی اين محبت ها رو جبران کنم. برای همه شما آرزوی موفقيت و پيروزی دارم. قربان همه شما: الهام.

اين  شعر رو به شما تقديم می کنم.

                                         **********

عشق را تو باور کردی

                           من

                                                   هرگز

انتظار ترنم دوباره غزل

از رنگهای بيمار چشمانت

صدای پای روزهای بی برگشت

در خلوت مبهم کوچه های تنهايی

تنها ره آورد عشق بود

                             آری

                                                            تنها ره آورد عشق

بهار تمنای من

آميخته با باران چشمانم

در تند باد خزان ياسها گم شد

غزال تيز پای زمان گريخت

گرد و غبار نشست بر موی و صورت و پيشانيم

احساس کردم

در باغی از گلهای آفتابگردان

تسليم تازيانه های فرعون آسمان شده ام

هر چند گفته ام که هرگز

موسی دگر بار دريای رهايی را نخواهد شکافت.

احساس کردم که باد شرق

عطر گلهای مريم را

از گلدان  زيبای تنهاييم به تاراج برده است.

نفرين بر تو ای باد شرق!

                                                      نفرين!

تولد دوباره عشق را

تو باور نکردی

من نيز هرگز

                                                          باور نمی کنم.