حاميان عزيزم سلام. من با اجازه از حضور يکايک شما عازم سفر کربلا هستم. اگر در طول اين مدت حرفی زدم يا عملی انجام دادم که باعث رنجش شما شده باشه از شما معذرت می خوام. در يک کلام منو حلال کنيد. برای موفقيت همه شما دعا می کنم . اميدوارم که روزی قسمت شما بشه که به اونجا سفر کنيد. با آرزوی توفيق روزافزون برای شما: الهام.

 

کشتی شکست خورده طوفان کربلا

در خاک و خون طپيده ميدان کربلا

گر چشم روزگار برو زار می گريست

خون می گذشت از سر ايوان کربلا

نگرفت دست دهر گلابی بغير اشک

ز آن گل که شد شکفته به بوستان کربلا

زان تشنگان هنوز به عيوق می رسد

فرياد العطش ز بيابان کربلا

آه از دمی که لشکر اعدا نکرد شرم

کردند رو به خيمه سلطان کربلا

آندم فلک بر آتش غيرت سپند شد

کز خوف خصم در حرم افغان بلند شد.