سهم من از چشمات، يک پنجره ديدن

تو شاخه ياسی، من حسرت چيدن

ايثار دست تو، آرامش خفتن

تو صد غزل خاموش، من لحظه ی گفتن

بر شانه های تو ، سر می نهم خسته

سرشار از شعرم ، اما لبم بسته

من شاخه ای خشکم، تو دست بارانی

مشکن مرا هرگز ای خواب توفانی

ای بودنت اعجاز ، ای دست تو مرهم

در حسرت رويت، شد قامت من خم

تو مثل يک رودی ، من مثل يک ماهی

.....دل را ببر با خود هر جا که می خواهی......

 

جا داره در همين جا تولد يک سالگی وبلاگ دوست بسيار عزيزممهدی (( وبلاگ دفتر عشقhttp://daftareshgh.persianblog.ir))

رو بهش تبريک بگم و براش آرزوی موفقيت دارم..... قربان شما:الهام.