توی خواب و توی رويا ، رو دلم تو پا گذاشتی

اينجا تو بيداری اما ، دلمو تنها گذاشتی

**

اومدی قدم گذاشتی تو به آرومی تو دنيام

به همون لطافتی که ، گم شدی تو خواب و رويام

**

اومدی مثل پرنده ، روی بوم من نشستی

دل من قفس نبود که ، پس چرا اونو شکستی

**

اومدی مثل کسی که می تونست ترانه باشه

واسه زنده بودن من ، بهترين بهانه باشه

**

اومدی شدی کسی که تا هميشه بهترينه

ولی افسوس که نموندی ، آخر قصه همينه

**

اومدی مثل يه صوفی با نگاهی خيلی ساده

حتی ذره ای نگاهت از سر چشام زياده

**

اومدی مثل يه خورشيد با يه نور ارغوانی

اما بی تو تنها موندم ، تو بهار نوجوانی