جاده

 جاده یعنی حسرت جاده یعنی رفتن گم شدن چون سایه به سفر دل بستن                                  ****                                           گریه آینه هاست                                           سایه ای سرگردان                                           مثل شمعی ... ادامه مطلب
/ 60 نظر / 31 بازدید
بهمن 87
1 پست
مرداد 85
1 پست
بهمن 84
1 پست
بهمن 83
1 پست
دی 83
2 پست
آذر 83
1 پست
آبان 83
1 پست
مهر 83
1 پست
شهریور 83
2 پست
مرداد 83
2 پست
تیر 83
1 پست
خرداد 83
1 پست
اسفند 82
1 پست
بهمن 82
1 پست
دی 82
3 پست
آذر 82
2 پست
آبان 82
2 پست
مهر 82
1 پست
شهریور 82
4 پست
مرداد 82
4 پست
تیر 82
4 پست
اسفند 81
1 پست